Facultatea de Drept
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi                                 
http://laws.uaic.ro