AMFITEATRU ECONOMIC

AMFITEATRU ECONOMIC

http://www.amfiteatrueconomic.ro, Contact: comitetderedactie@amfiteatrueconomic.ro

ISSN: 1582-9146 print, 2247-9104 online, ISSN-L 1582-9146

Periodicitate trimestrială

Amfiteatru Economic este o revista bilingvă (engleză și română) cu apariție trimestrială editată de către Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Business și Turism. Ea facilitează comunicarea și diseminarea preocupărilor cercetării științifice în domeniul economic și al administrării afacerilor în rândul comunității științifice internaționale, dar și stimularea dialogului intercultural și interdisciplinar asupra unor teme din domenii prioritare de natură economică.

Amfiteatru Economic se distinge prin faptul că este singura revistă pe domeniul economic care propune autorilor abordarea unor teme economice de actualitate și cu vizibilitate pentru fiecare număr în parte. Aceste teme, însoţite de o notă explicativă, sunt anunţate cu un an înainte pe site-ul revistei.

Revista are în structura sa următoarele rubrici: Articole pe tematica prestabilită; Interferenţe economice care cuprinde articole invitate elaborate de autori cu prestigiu și vizibilitate internațională precum și Amfiteatru Economic recomandă care se referă la: Bune practici care reflectă experienţe din cadrul unor organizații naționale și internaționale; Eseu ce conţine lucrări inter- şi transdisciplinare de natură teoretico-filozofică pe specifiul tematic al unui număr; Personalia cu evocarea unor personalități care au marcat ştiinţele economice și Recenzii pentru diseminarea de informaţii privind noile lucrări şi publicaţii de prestigiu în domeniul economic și al administrării afacerilor.

Revista AMFITEATRU ECONOMIC este clasificata de catre Consiliul Național al Cercetării Ștințifice (CNCS) in categoria A.

Redactor-șef: prof. univ. dr. Vasile Dinu

ISSN Print: 1582-9146

ISSN Online: 2247–9104

Apariție: Trimestrial

Format: Tipărit și Online

Limba în care se publică: Engleză și Română

Indici scientometrici 2019


FI = 1,625; H index = 21; AIS = 0,056; FI-5 ani = 1,036, Quartila = Q2CiteScore = 1,80; H index = 18; SNIP = 0,532; SJR = 0,276, Quartila = Q2