Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucuresti este una de cercetare avansata si educatie si raspunde cerintelor societale prin:

  • programe de studii de inalta calitate pe toate ciclurile si in toate formele universitare si postuniversitare;
  • generarea de cunoastere avansata;
  • sprijinirea dezvoltarii si afirmarii celor mai performanti studenti si cercetatori in domeniul stiintelor economice si administrative, precum si in alte subdomenii ale stiintelor sociale si umaniste.

Asumandu-si vocatia si valorile statuate la infiintare si respectand traditia cultivata in decursul deceniilor de personalitatile care au consacrat-o in tara si peste hotare, Academia de Studii Economice din Bucuresti isi propune sa isi consolideze pozitia de pol de referinta pentru zona Europei Centrale si de Est.

 

Editura ASE

Editura ASE este editura Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Activitatea editoriala din universitatea noastra a debutat în anul 1913, înca din primul an al infiintarii Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale, prin aparitia primului numar al Revistei Cursurilor Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale, sub îngrijirea Rectoratului de atunci. Dupa 84 de ani, Editura ASE, in actuala organizare, a fost recunoscuta de Ministerul Culturii prin Atestatul nr. 4519 din 9.XII.1997.

Editura ASE, ca parte integranta a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, se aliniaza acestei misiunii acesteia si isi propune ca, prin activitatea sa specifica, sa contribuie la efortul Academiei de Studii Economice din Bucuresti de a se califica printre cele mai prestigioase universitati europene de invatamant si cercetare.

Obiectivele generale, permanente, ale Editurii ASE, puse in slujba misiunii ASE, sunt urmatoarele:

1.  Editarea de carti si publicatii periodice de specialitate, la un inalt nivel de calitate, venind in sprijinul invatamantului si cercetarii stiintifice din cadrul Academiei;

2.  Gestionarea si vanzarea in cele mai bune conditii a cartilor si revistelor stiintifice aparute sub sigla editurii, cu respectarea normelor de pastrare a gestiunii, de vanzare si de intocmire a documentelor contabile;

3.  Realizarea si a altor materiale, cu caracter promotional sau administrativ, in functie de necesitatile institutiei;

4.  Promovarea imaginii Academiei de Studii Economice din Bucuresti si a productiei editoriale a ASE, prin participare la targurile de carte si organizarea unor evenimente editoriale.

Obiectivele generale sunt transpuse in obiective specifice, stabilite anual, cu termen de finalizare pana la sfarsitul anului calendaristic.

 

Editura ASE face parte dintre editurile cu prestigiu recunoscut in domeniul Stiintelor sociale.

Ca urmare a evaluarii de catre CNCS, in anul 2012, a editurilor din domeniul Artelor si stiintelor umaniste, Editura ASE a fost recunoscuta pentru domeniile Filologie (C) si Istorie si studii culturale (C). 

In anul 2019 Editura ASE a fost recunoscuta de CNCS in urma evaluarii efectuate pentru domeniul Stiintelor juridice.