JURIDICAL TRIBUNE/TRIBUNA JURIDICA

JURIDICAL TRIBUNE/TRIBUNA JURIDICA

http://www.tribunajuridica.eu

ISSN: ISSN: 2247-7195 e-ISSN 2248-0382 ISSN-L 2247-7195

Periodicitate bianuala

Editata de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucuresti, revista Tribuna Juridica isi propune sa devina in timp, prin continutul materialelor publicate, un etalon al cercetarii stiintifice in domeniul juridic. Platforma de dezbateri juridice publicate in limbile romana si engleza sau franceza, revista isi doreste sa ajunga o punte de legatura intre cercetatorii stiintelor juridice din intreaga lume.

 

Manuscrisele primite in vederea publicarii in revista sunt supuse evaluarii in sistem „double blind” peer review, respectand standardele internationale ale revistelor stiintifice. Evaluarea articolelor se realizeaza de membrii Bordului editorial impreuna cu referentii externi ai revistei 

 

Revista incurajeaza publicarea articolelor stiintifice cu relevanta internationala care prezinta cercetari comparate, promoveaza interdisciplinaritatea in stiintele juridice (prezinta aspecte legate de sociologia dreptului, filosofia dreptului, dreptul si economia, criminologie, administratie publica etc.), imbina teoreticul cu empiricul in cadrul unor studii de caz si beneficiaza de o solida baza bibliografica. Notiunile analizate trebuie sa surprinda dreptul ca fenomen dinamic care influenteaza sistemul social determinand numeroase interferente si conexiuni cu impact asupra evolutiei societatii.

 

 

Prezenta in baze de date internationale de prestigiu

 

Revista este inclusa din anul 2015 in Web of Science Thomson Reuters (in prezent Clarivate Analytics), Emerging Sources Citation Index.

 

Revista Juridical Tribune - Tribuna Juridica este in prezent singura revista de stiinte juridice din Romania care se regaseste in MASTER JOURNAL LIST Thomson Reuters (Clarivate Analytics); a se vedea http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=2247-7195 

 

Revista este indexata in urmatoarele baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6129/2016EBSCO, CEEOL, HEINONLINE, PROQUEST, ERIH Plus, WORLDCAT, KVK. Abordand o perspectiva interdisciplinara, revista mai este indexata si in alte baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor economice, sociologie, stiinte politice si administrative: Ulrichsweb, vLex, Cabell’s Directories, DOAJ, OAJI, SCIRUS, RePEc, Scipio, BASE, COPAC, IndexCopernicus.

 

 

Prezenta in cataloage internationale

 

Revista se distinge in peisajul revistelor de stiinte juridice din Romania prin faptul ca este indexata in peste 100 de biblioteci si cataloage internaționale online (pentru o lista completa a acestora a se vedea: http://tribunajuridica.eu/Biblioteci%20si%20 cataloage%20internationale.pdf).

 

 

 

Indici scientometrici 2017

 

 

Google Clarivate Analytics Web of Science: H-index = 1, Total citations = 6   

 

Google Scholar Metrics: index h5 = 3, index h5 mediu = 3 (a se vedea

https://scholar.google.com/citations?hl=ro&view_op=search_venues&vq=Juridical+Tribune) 

 

RePEc: h-index: 1; Euclidian citation score: 2.65 (a se vedea

https://ideas.repec.org/top/top.journals.euclid10.html)  

 

 

 

 

 

Editor-sef,

 

Conf. univ. dr. Catalin-Silviu Sararu 

 

catalin.sararu@tribunajuridica.eu