Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucuresti este una de cercetare avansata si educatie si raspunde cerintelor societale prin:

·  programe de studii de inalta calitate pe toate ciclurile si in toate formele universitare si postuniversitare;

·  generarea de cunoastere avansata;

·  sprijinirea dezvoltarii si afirmarii celor mai performanti studenti si cercetatori in domeniul stiintelor economice si administrative precum si in alte subdomenii ale stiintelor sociale si umaniste.

Asumandu-si vocatia si valorile statuate la infiintare si respectand traditia cultivata in decursul deceniilor de personalitatile care au consacrat-o in tara si peste hotare, Academia de Studii Economice din Bucuresti isi propune sa isi consolideze pozitia de pol de referinta pentru zona Europei Centrale si de Est.

Editura ASE, ca parte integranta a Academiei, se aliniaza acestei misiuni si isi propune ca, prin activitatea sa specifica, sa contribuie la efortul Academiei de Studii Economice din Bucuresti de a se califica printre cele mai prestigioase universitati europene de invatamant si cercetare.

Obiectivele Editurii ASE

Obiectivele generale, permanente ale Editurii ASE, puse in slujba misiunii ASE, sunt urmatoarele:

1.  Editarea de carti si publicatii periodice de specialitate, la un inalt nivel de calitate, venind in sprijinul invatamantului si cercetarii stiintifice din cadrul Academiei;

2.  Gestionarea si vanzarea in cele mai bune conditii a cartilor si revistelor stiintifice aparute sub sigla editurii, cu respectarea normelor de pastrare a gestiunii, de vanzare si de intocmire a documentelor contabile;

3.  Realizarea si a altor materiale, cu caracter promotional sau administrativ, in functie de necesitatile institutiei;

4.  Promovarea imaginii Academiei de Studii Economice din Bucuresti si a productiei editoriale a ASE prin participare la targurile de carte si organizarea unor evenimente editoriale.

Obiectivele generale sunt transpuse in obiective specifice, stabilitate anual, cu termen de finalizare pana la sfarsitul anului calendaristic, ce corespund pachetului de cerinte SMART (S din engl. specific - precise, M din engl. measurable and verifiable - masurabile si verificabile, A din engl. appropriate  - necesare, R din engl. realistic - realiste, T din engl.  time-dependent - cu termen de realizare).

 

In vederea informarii corecte si permanente a personalului Editurii ASE, punem la dispozitie urmatoarele documente:

Carta ASE (Capitolul XVI: Codul de etica si deontologie profesionala)

Regulamentul intern al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Regulamentul de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Strategia ASE 2014-2020

 

Contractul colectiv de munca al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Carta ASE (Capitolul XVI: Codul de etica si deontologie profesionala)

Regulamentul intern al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Regulamentul de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Strategia ASE 2014-2020

Contractul colectiv de munca al Academiei de Studii Economice din Bucuresti