The Journal of Philosophical Economics

The Journal of Philosophical Economics

https://jpe.episciences.org/

ISSN: 1843-2298 EISSN: 1844-8208

Periodicitate anuală

The Journal of Philosophical Economics este o revistă interdisciplinară care publică articole de înaltă calitate și teoretic inovatoare. Revista se angajează să aprofundeze înțelegerea teoretică a dezbaterilor conceptuale, metodologice și de fond despre știința economiei și ramificațiile sale sociale. Prin urmare, invităm contribuții de la economiști, filozofi, istorici ai economiei, sociologi, politologi, antropologi și cercetători în studii ale dezvoltării. Jurnalul evită perspectivele monolitice și caută contribuții inovatoare, pluraliste din punct de vedere intelectual. Consiliul de redacție adoptă o poziție liberală, oferind colaboratorilor o șansă echitabilă de a oferi cititorilor o relatare sistematică, onestă și amănunțită a unei idei considerată fundamentală pentru dezvoltarea metodei de investigație economică.